Blogroll


ShoutMix chat widget

Monday, November 21, 2011

Islam Agama NasihatAbu Roqayah Tamim ad-Dari melaporkan, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda,“Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Baginda bersabda, “Untuk Allah, kitab-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kamu muslimin secara umum.”
(Riwayat Muslim)Hadis ini termasuk dalam kategori ringkas tetapi padat. Hadis ini sangat penting, kerana mengandungi seluruh agama. Iaitu mengandungi hak Allah, hak rasul-Nya, dan hak hamba-Nya. Kewajipan menunaikan hak-hak tersebut terkandung pada kata nasihat. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan frasa “Agama adalah nasihat” ?

        Erti nasihat di sini adalah bentuk kebaikan yang diberikan demi kebaikan orang yang diberi nasihat. Perumpamaan orang yang berusaha menasihati untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati ibarat seseorang yang berusaha menutup cacat yang terdapat pada baju orang lain. Frasa “Agama adalah nasihat” bermaksud nasihat adalah sandaran bagi agama. Sebagaimana kata-kata Rasulullah s.a.w, “ Haji adalah Arafah”. Maksudnya, wukuf  di Arafah adalah kepentingan dan sebahagian besar daripada ibadah haji.
        Mari kita lihat ruang lingkup hadis ini :

Nasihat untuk Allah
Maksudnya, nasihat untuk agamaNya iaitu dengan cara melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya serta membenarkan berita yang Dia sampaikan, kembali kepada-Nya dalam apa jua keadaan, bertawakal kepada-Nya, melaksanakan syiar Islam serta syariat-syariat-Nya.

Nasihat untuk kitab-Nya
Beriman bahawa Al-Quran adalah kalamullah, yang mengandungi kisah-kisah yang benar dan bermanfaat serta hukum-hukum yang adil yang wajib menjadi panduan hidup kita sebagai umat Islam.

Nasihat untuk Rasul
Beriman bahawa Rasulullah s.a.w adalah utusan Allah s.w.t. kepada seluruh alam, mencintai, meneladani, serta membenarkan berita yang dibawa, mngikut sunnah baginda serta membela agama yang dibawa oleh baginda.

Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin

Nasihat untuk pemimpin adalah menunaikan haknya, seperti, taat dalam hal yang ma’ruf, tidak taat dalam kemaksiatan, tunduk dan tidak membangkang dan lain-lain yang merupakan hak penguasa yang telah dijelaskan dalam kitab dan sunah.

Nasihat untuk kaum muslimin secara umum
Menasihati mereka supaya menyeru kepada kebaikan serta mencegah kenmungkaran, mengajar kebaikan kepada mereka dan seumpamanya. Hakikatnya, kaum muslimin itu termasuklah diri kita sendiri, oleh itu tugas pertama kita adalah untuk menasihati diri sendiri.

“ Abu Bakar as-Siddiq tidak mengungguli sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w yang lain dengan puasa dan solat. Tetapi, ia mungungguli dengan dengan sesuatu yang ada dihatinya iaitu cinta kerana Allah swt dan nasihat kepada seluruh makhluk-Nya” 
-         Abu Bakar al-Muzani

Alangkah besarnya peranan nasihat dalam agama. Jika kita tidak melakukannya, kita adalah antara orang yang rugi di sisi Allah, sebagaimana dalam firman-Nya :

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat-menasihati kepada kebenaran serta nasihat-menasihati kepada kesabaran
(Surah al-Ashr:1-3)


Sumber : Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, oleh Fahrur Muis & Muhamad Suhadi

0 comments:

Followers